Stredná odborná škola obchodu a služieb
1958 - 2018

Zastupovanie

Zastupovanie                     23. 5. 2019 – štvrtok

Ing. Ungvarská                 1,2    AUO           III.A

Ing. Chovanec                  3       ELK               III.A        

Ing. Chovanec                  4       ZST+STV     I.A+II.F spoj

Ing. Miškovová                3       CTS+USP     III.C+II.EF spoj        

Ing. Fekiačová                  5       ESP                III.ACK

Ing. Balková                       5      MAT              I.N

Ing. Balková                       6      STT pos7      I.A

Ing. Miškovová                 6       OKM pos 7  I.C           

Ing. Miškovová                5       PVB+CTS      II.E+I.C

Ing. Chovanec                   5       STV+ZST       II.F+I.A

Ing. Šumichrastová         1,2   UCT/PCR       II.O

Ing. Šumichrastová         3       POE pos 6     I.O

Mgr. Ližbetinová             4       A/R spoj       III.ACK