Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

 

Kód odboru        Názov odboru                                 Počet voľných miest

 

2413 K                  mechanik strojov a zariadení                     0                               

4553 K                  podnikateľ pre rozvoj vidieka                     3           

2487 H 01            autoopravár - mechanik                              6                      

2433 H                  obrábač kovov                                              7                

2977 H                  cukrár kuchár                                               4     

2478 F                   strojárska výroba                                         5             

2982 F                   potravinárska výroba                                  9