Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka

Zápis žiakov prijatýchdo 1. ročníka sa uskutočnídňa 21. 05. 2019 od 8.00 h do 16.00 h

                    v budove školy na ulici M. R. Štefánika 8 v Krupine (prízemie)


Tešíme sa na Vašu účasť