Exkurzia Roľnícke družstvo Cerovan
 Publikované: 12.11.2019,  Zobrazené: 25 x
Dňa 07.11.2019 sa žiaci 1.P zúčastnili na exkurzii usporiadanej Roľníckym družstvom Cerovan na Cerove a na Hrušove, ktorého cieľom bolo oboznámenie sa s automatickým systémom dojenia – Lely Astronaut....
Odborná stáž Erasmus+ v Ríme 04 - 24. októbra 2019
 Publikované: 23.10.2019,  Zobrazené: 67 x
Správa zo zahraničnej stáže žiakov v rámci Erasmus+. Rím 2019...
Tradičná chuť Hontu
 Publikované: 22.10.2019,  Zobrazené: 79 x
Dňa 5.10. 2019 sa naša škola SOŠOaS v Krupine zúčastnila podujatia Tradičná chuť Hontu v Beluji....
Najkrajšia torta Slovenska
 Publikované: 22.10.2019,  Zobrazené: 21 x
Dňa 10.10. 2019 sa pod záštitou SOŠOaS v Púchove v spolupráci so SZKC konal 10. ročník prestížnej súťaže o Najkrajšiu tortu Slovenska....
Jablková chuť Hontu 2019
 Publikované: 22.10.2019,  Zobrazené: 20 x
Dňa 14.9. 2019 sa žiaci učebného odboru cukrár kuchár a MOV SOŠOaS, zúčastnili na 8. ročníku podujatia Jablková chuť Hontu po Ladziansky...
PRIDANÁ HODNOTA VO VZDELÁVANÍ v predmete SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 Publikované: 22.10.2019,  Zobrazené: 192 x
Za obdobie 2015 – 2019, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL Vašich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2015, sa PHV-SJL Vašej školy nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania....
Mesiac úcty k starším – Domov dôchodcov v Krupine
 Publikované: 21.10.2019,  Zobrazené: 248 x
Dňa 18.10.2019 sa žiaci 1.P, študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, zúčastnili školskej akcie Úcta k starším v domove dôchodcov v Krupine....
Deň dobrovoľníctva v domove dôchodcov v Krupine
 Publikované: 17.10.2019,  Zobrazené: 20 x
Dňa 19.09.2019 sa žiaci 1.P (študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka) zúčastnili na Dni dobrovoľníctva v domove dôchodcov v Krupine....
Exkurzia v meteorologickej stanici v Dudinciach
 Publikované: 17.10.2019,  Zobrazené: 25 x
Dňa 04.10.2019 sa žiaci I.P (študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka), zúčastnili na exkurzii v meteorologickej stanici v Dudinciach....
Exkurzia - logistické centrum  STRED
 Publikované: 17.10.2019,  Zobrazené: 16 x
Dňa 9.10.2019 sa žiaci 2O zúčastnili exkurzie v logistickom centre STRED, a.s. Krupina....
Mincovňa v Kremnici a Múzeum mincí a medailí v Kremnici
 Publikované: 17.10.2019,  Zobrazené: 26 x
Dňa 26. septembra sa zúčastnili žiaci 1M, 1N, 2N, 2O a 4O triedy exkurzie v Mincovni v Kremnici a Múzea mincí a medailí v Kremnici....
Rozbehni sa! a zostaň v kraji
 Publikované: 11.10.2019,  Zobrazené: 18 x
16. septembra sa žiačky druhej triedy odboru obchodná akadémia Katarína Žáčeková a Sofia Kaufmanová zúčastnili prezentácie najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka projektu Rozbehni sa!...