Svetový deň bez áut
 Publikované: 19.9.2023,  Zobrazené: 8 x
Exkurzia - Poľnohospodárske družstvo Senohrad
 Publikované: 19.9.2023,  Zobrazené: 10 x
V rámci odborného výcviku dňa 11.9.2023 sa zúčastnili žiaci 3.P triedy odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka na exkurzii PD Senohrad....
Slávnostné otvorenie školského roka
 Publikované: 30.8.2023,  Zobrazené: 163 x
Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 9:00 hod. v telocvični. Zraz žiakov 1. ročníka bude vo vestibule školy....
Letné prázdniny
 Publikované: 4.7.2023,  Zobrazené: 205 x
Olympijský deň - poďakovanie
 Publikované: 4.7.2023,  Zobrazené: 214 x
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
 Publikované: 3.7.2023,  Zobrazené: 138 x
Majstri odborného výcviku Ing. Ján Svitka, Bc. Miroslav Vojtko a Matúš Výboch sa zúčastnili zahraničnej stáže na Sigmundovej strednej škole strojárenskej v Lutíne....
Poďakovanie za školský rok
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 148 x
chcem sa Vám poďakovať za Vašu neúnavnú prácu odvedenú na Vašich školách a školských zariadeniach v tomto školskom roku a zablahoželať k Vašim dosiahnutým výsledkom a úspechom....
Koncoročný relax zamestnancov SOŠOaS a GAS Krupina
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 152 x
Zamestnanci SOŠOaS Krupina a GAS Krupina, aj na konci tohto školského roka, dodržali tradíciu a pokračovali v spoznávaní krás nášho Slovenska....
Záverečná konferencia projektu Erasmus+
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 140 x
Dňa 20. júna sa konala na pôde Vígľašského zámku záverečná konferencia projektu Erasmus+ Technické inovácie v teórii i praxi, ktorého koordinátorom bola Spojená škola v Detve....
Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 176 x
Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“....
Erasmus+ v Taliansku- Apúlií
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 179 x
Žiaci SOŠOaS Krupina z odborov podnikateľ pre rozvoj vidieka, cukrár-kuchár, krajčírka a dvaja majstri OV, vycestovali dňa 21.5.2023 do talianskeho regiónu Apulie....
Študent mladý tvorca
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 163 x
Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina, v dňoch 21.6.-23.6.2023 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Vystavovala a sútažila s prácami našich žiakov a pedagógov....
Logo BBSK