Kontakty

22

Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina
M. R. Štefánika 8
963 01 Krupina

Tel: 045/55 12 403
Email: skola@sosoaskrupina.sk

EDU ID: 100009929

Kód školy NUCEM:  666410

IČO:  001 593 52
DIČ:  202 115 2287
Bankové spojenie:IBAN SK03 8180 0000 0070 0039 3221


Riaditeľka školy - Mgr. Anna Borbuliaková
Majerský rad 60, 963 01 Krupina
tel: 045/55 12 403
mobil: 0907 829 851
e-mail: riaditel@sosoaskrupina.sk

Sekretariát - Eva Krátka
tel: 045/55 12 403
e-mail: sekretariat@sosoaskrupina.sk

Zástupca riaditeľky pre odborné vzdelávanie - Ing. Mária Šumichrastová
tel: 045/55 22 335
tel: 045/55 12 403
e-mail: zastupca@sosoaskrupina.sk

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Ing. Monika Ungvarská

tel: 045/55 22 335
tel: 045/55 12 404
e-mail: monika.ungvarska@sosoaskrupina.sk

Majster odbornej výchovy pre podnikateľov
Ing. Ján Svitka

tel: 045/55 12 401
mobil: 0907 883 572
e-mail: jan.svitka@sosoaskrupina.sk

Hlavná majsterka odbornej výchovy pre potravinárske odbory
Bc. Andrea Hroncová

tel: 045/55 19 442
mobil: 0908 920 728
e-mail: andrea.hroncova@sosoaskrupina.sk

Ekonomický úsek - ekonómka - Jana Poliovková
tel: 045/5512403
mobil:
e-mail: ekonom@sosoaskrupina.sk

Vedúci zváračskej školy
Mgr. Marek Janek

tel:045/55 22 335
tel: 045/55 12 404
e-mail: marek.janek@sosoaskrupina.sk

Zborovňa učiteľov
tel: 045/55 12 404(M. R. Štefánika 8)
tel: 045/55 22 335(J. Jesenského 4)

Dielne SOŠ - zborovňa majstrov OV
tel: 045/55 12 401

Cukrárska výroba SOŠ - zborovňa majsteriek OV
tel: 045/55 19 442

Cukráreň "Študentský sen"
tel: 0905 638 827

Mapa školy

Mohlo by Vás zaujímať: