Euroscola 2016

20151125-euroscola2016-1

Študenti 3. ročníka SOŠOaS v Krupine študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej súťaže Euroscola, ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Program Euroscola umožňuje študentom vo veku 16 -18 rokov zažiť jeden pracovný deň v Európskom parlamente ako skutoční europoslanci a rokovať so svojimi rovesníkmi o problémoch, ktoré sú spoločné pre všetkých mladých ľudí v EU. Na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín EU musia využívať svoje jazykové schopnosti v anglickom alebo inom rokovacom jazyku.

Základnou podmienkou zapojenia sa do súťaže je usporiadať podujatia, ktorých cieľom je diskusia na zvolenú tému o Európskej únii. Naši študenti sa rozhodli pre tému, ktorá je veľmi náročná, ale dotýka sa priamo, alebo nepriamo každého občana Slovenska, ale aj Európskej únie – Význam pripravovaných dohôd, ako napríklad TTIP, pre tvorbu pracovných miest a podnikanie na Slovensku.

Zorganizovali rad podujatí s cieľom zabezpečiť si dostatok informácií k danej téme. Vyvrcholením bol “Európsky týždeň na našej škole“ V priestoroch školy pripravili informačný panel, besedy, s témou EU oboznámili aj žiakov základnej školy, zorganizovali exkurzie do VUSAPL a.s. Nitra, Technickú univerzitu vo Zvolene a ďalšie. Počas tohto týždňa sa snažili študentom školy a okoliu priblížiť Európsku úniu a jej činnosť v oblasti aktuálnej témy zamestnanosti.

Usporiadali diskusné fórum na tému Význam TTIP, pre tvorbu pracovných miest a podnikanie na Slovensku. Hosťami podujatia boli Ing. Silvia Aggová z firmy Chrien s.r.o. Mraziarne Zvolen, Ing. Radoslav Vazan, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a primátor mesta Krupina a riaditeľka školy Mgr. Anna Borbuliaková. Diskutujúci vo svojich príspevkoch zhodnotili dôležitosť témy a jej dopad na bežného občana.

Kontakty s ľuďmi z iných krajín sa čoraz viac stávajú bežnou súčasťou života. Euroscola je preto možnosťou ako na to mladých ľudí pripraviť. Je to príležitosť na získanie prvých skúsenosti s komunikáciou s rovesníkmi z iných krajín o veciach, ktoré sú spoločné pre všetkých mladých ľudí v EU. V tomto projekte môžu prezentovať svoju kreativitu, dosiahnuté vedomosti a aj jazykovú zdatnosť.

Veríme, že informačná kancelária EP na Slovensku ohodnotí naše aktivity pozitívne a odmenou za našu snahu bude možnosť stať sa na jeden deň europoslancami.

Paula Pavlendová žiačka 3.O

 

Priložené fotografie