Pečenie a predaj cukrárskych výrobkov

Pečenie a predaj cukrárskych výrobkov

     V ponuke školskej výrobne je cca 150 výrobkov z ktorých si môžu zákazníci vybrať. V čase svadieb a iných rodinných osláv sa týždenne pečie asi 25-30 druhov výrobkov podľa želania zákazníkov.
     Veľký záujem je o naše torty a ozdoby na torty, ktoré pripravujeme z mliečneho marcipánu, čokolády, karamelu bielkovej glazúry a iných cukrárskych hmôt.

      Keďže sa jedná o žiacke výrobky sú cenovo výhodné a tak okruh zákazníkov veľakrát prekročí región Krupiny a Hontu.

Predaj žiackych výrobkov sa uskutočňuje v cukrárni"Študentský sen", v Dome služieb zo zadnej strany (Svätotrojičné námestie č.5, Krupina) 

Hlavná majsterka:Bc. Andrea Hroncová    
Kontakt: 045/55 19 442


  

PONUKOVÝ  LIST  CUKRÁRSKYCH  VÝROBKOV