Prijímacie skúšky

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:

Informácie ohľadne prijímacích skúšok:

Prvý termín: 2. máj 2024 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024)

Druhý termín: 6. máj 2024 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024)

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

Uchádzačalebozákonný zástupcaneplnoletého uchádzača najneskôrdo 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

Ďalší termín 

- na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Určuje sa termín 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024. 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
27. 03. 2024  Počty žiakov prvého ročníka 2024-2025376 kB [pdf]
13. 03. 2024  _NÁVRH__Kritériá_prijímacích_skúšok_2025-26_V1263 kB [pdf]
13. 03. 2024  Kritériá_prijímacích_skúšok_2024-25_V1263 kB [pdf]
28. 02. 2022  _Príloha č.4_Čestné vyhlásenie15 kB [docx]
28. 02. 2022  _Príloha č.3_Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní19 kB [docx]
28. 02. 2022  _Príloha č.2_Potvrdenie o nastúpení žiaka18 kB [docx]
28. 02. 2022  _Príloha č.1_Potvrdenie o zdravotnejspôsobilosti žiaka12 kB [docx]
28. 02. 2022  _Ukážka testu_PS_ SJL165 kB [pdf]
28. 02. 2022  _UkážkaTestu_PS_MAT460 kB [pdf]
28. 02. 2022  _Ukážka testu_PS_ BIO133 kB [pdf]