Zváračská škola

231

Zváračská škola č. 183, bola schválená v r. 1991 VÚZ Bratislava.   Vykonávame nasledovné kurzy:

základný kurz zvárania el. oblúkom obalenou elektródou Z-E1,

základný kurz zvárania taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére  Z-M1,

základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom Z-G1,

základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou vysokolegované ocele Z-T3

základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou hliník, zliatiny T-Z7

základný kurz zvárania taviacou sa elektródou hliník, zliatiny Z-M7

zváranie podľa STN EN – 287 – 1 (kvalifikácia európskeho zvárača),

periodické preškolenie a preskúšanie zváračovz bezpečnostných predpisov,

zaškolenia.

 

Cenník základných kurzov a preškolení platný od 1.1.2017:

Základné kurzy zvárania

Z-E1, základný kurz zvárania el. oblúkom obalenou elektródou450 €
Z-G1, základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom435 €
Z-M1, základný kurz zvárania tav. sa elektródou v ochr. plyne
- pre žiakov SOŠOaS Krupina - povinný predmet
- pre ostatných žiakov SOŠOaS Krupina
470 €
200 €
300 €
Z-T3, základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou550 €
Z-T7, základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou595 €
Z-M7, základný kurz zvárania taviacou sa elektródou595 €

Doškolenie a preskúšanie z bezpečnostných predpisov

Oblúkové metódy zvárania STN 050600,050601,05063035 €
Plameňové metódy STN 050600,050601,05061035 €

Prípr. kurzy zvárania podľa STN EN ISO 9606-1 (úradné skúšky)

Kurz zvárania rúr plameňom z ocelí 1.1, 1.2400 €
Kurz zvárania plechov el. obl. elktródou z ocelí 1.1, 1.2415 €
Kurz zvárania plechov z ocelí 1.1, 1.2 metódou MAG v CO2500 €

Predĺženie platnosti skúšok podľa STN EN 287-1

311 T BW 1.1 t04 D89 HL-045210 €
111 P FW 1.1150 €
111 P BW 1.1 t10 PF195 €
135 P BW 1.2 S t10 PF ss nb250 €

Zaškolenia

D.G2180 €

Ostatné podľa smerníc PZ, a.s.

Poznámka:ceny môžu byť upravené po dohode so zákazníkom, závisia aj od počtu prihlásených frekventantov do jednotlivých kurzov, od zručnosti jednotlivých frekventantov a pod.

vedúci:Mgr. Pavel Roziak, IWT   
kontakt: 0903 537 432