Slávnostné otvorenie cukrárne

50-P1030558

Nová cukráreň


Dňa 26.10.2011 v priestoroch bývalého Domu služieb Krupina predstavitelia mesta Krupina a SOŠ Krupina slávnostne skolaudovali priestory novej cukrárne „Študentský sen“. Slávnostné otvorenie kultúrnym programom spestrili deti z Materskej školy na Malinovského ulici v Krupine, ktoré prispeli aj na prvú výstavku malých umelcov svojimi kresbičkami.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili poslanci za BBSK Ing. Rudolf Gabryš a  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina, poslanci mesta Krupina, predsedníčka Vidieckeho parlamentu pani Mária Behanovská, čelní predstavitelia mesta, riaditelia škôl mesta Krupina, členovia rady školy pri SOŠ Krupina, ako aj zástupcovia podnikateľských subjektov, ktoré spolupracujú so SOŠ.
Cukráreň bude slúžiť obyvateľom mesta od novembra 2011, táto služba obyvateľom mesta už roky chýbala. Stredná odborná škola bude v novootvorených priestoroch cukrárne ponúkať verejnosti výrobky žiakov odboru cukrár. Cukráreň sa nachádza v centre mesta v oddychovej zóne a ponúka  možnosť oddychu aj mamičkám s deťmi v detskom kútiku.
Chceme, aby sa priestory novej cukrárne stali aj miestom výstaviek, prezentácie mladých umelcov z Krupiny a okolia ako aj príjemným miestom na stretnutie ľudí pri dobrom a kvalitnom zákusku.
                                                                                              

                                                                           Mgr. Anna Borbuliaková
                                                                                 riaditeľka školy

Priložené fotografie