Pracovná stáž

20111013-292700_288555247825138_100000119966253_1344428_1496421656_n

Pracovná stáž žiakov SOŠ v Krupine


Po schválení finančného príspevku na základe podaného projektu Mobilita Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotného vzdelávania sa žiaci Strednej odbornej školy v Krupine zúčastnili štvortýždňovej pracovnej stáže v Anglicku a Španielsku. Do Plymouthu v Anglicku cestovali štyri žiačky z odboru cukrár pod dozorom pani majsterky Alenky Kaufmanovej a do Málagy v Španielsku traja žiaci z odboru autoopravár a štyria žiaci z odboru obrábač kovov so sprievodom Ing. Bonky Balkovej. Po prílete, ubytovaní a privítaní oboznámili zástupcovia sprostredkovateľských organizácií účastníkov s prostredím a podmienkami pobytu. Ďalší deň účastníci absolvovali úvodné interview s majiteľmi prijímajúcich organizácií a následne začali pracovať.
Cukrárka Kamila pracovala v typickej anglickej kaviarničke, ktorá bola umiestnená v blízkosti prvej záhrady kráľovnej Elisabeth v Plymouthe, kde sa podávali anglické koláče, káva, čaj a jednoduché jedlá. Alica, Veronika a Lenka pracovali u majiteľa viacerých reštaurácií, ktorých prostredie bolo späté s duchom kultúr a kulinárskym umením krajín Talianska, Španielska, Ázie a Maroka. Vo voľnom čase účastníčky využívali možnosti veľkomesta, zúčastňovali sa kultúrnych a športových podujatí – výučba salsy, pouličné vystúpenia hudobných skupín, preteky Americans cup, plávanie, spoznávali mesto a prírodné krásy okolia – výlet loďou po mori, turistika na poloostrove, Eden projekt, akvárium, Plymouth Eye. Boli prekvapení ústretovým prístupom zamestnancov sprostredkovateľskej organizácie, rodinnou atmosférou v reštauráciách a kaviarni a bezprostrednou starostlivosťou v hosťujúcich rodinách.
Autoopravári Martin a Radovan pracovali v autodielni Škoda blízko bydliska, kde robili servis osobných automobilov výlučne tejto značky. Jozef cestoval za prácou do vzdialenejšej autodielni Fiat, v ktorej získaval pracovné zručnosti pri montáži a demontáži jednotlivých autodielov. Obrábači kovov Peter, Jakub a Patrik absolvovali prax vo väčšom strojárskom podniku, kde pracovali na konvenčných i CNC strojoch, zvárali a ručne spracovávali kovy. Erik pracoval v strojárskej dielni zaoberajúcej sa výrobou kovových zábradlí, brán a príslušenstva. Po práci sa ponáhľali relaxovať na pláž, ktorá sa nachádzala pár metrov od bytu, v ktorom všetci bývali. Okrem šantenia v mori, hrali futbal, plážový volejbal, zbierali mušle a po dobrej večeri si išli zabehať. Pre účastníkov boli pripravené rôzne akcie – spoznávanie mesta Málaga, návšteva Picassovho múzea, hradu Alcazaba, okolitých mestečiek (výlet do bieleho mestečka Mijas), návšteva delfinária, show vtákov, kŕmenie tučniakov, ochutnávka vín spojená s prednáškou o postupe degustácie vín, vystúpenie tanečníkov flamenca. Najviac sa tešili na plavbu po mori na katamaráne s možnosťou skákania priamo do mora.
Žiaci sú plní zážitkov, nových zručností a  skúseností jazykových i pracovných. Nadviazali nové priateľstvá, spoznali nové krajiny a dúfame, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti budú prínosom pre ich budúce vzdelávanie, ako aj pri uplatnení na trhu práce.