Ako funguje maturitná skúška?

Naše skúsenosti z minulých rokov ukázali, že žiaci stredných škôl majú často skreslené a nepresné informácie o maturitnej skúške. Aj napriek tomu, že NÚCEM pripravuje a na svojej webovej stránke zverejňuje pre maturantov informačné materiály o externej a internej časti maturitnej skúšky, z viacerých rozhovorov s nimi sa ukázalo, že si tieto dokumenty poriadne a s porozumením mnohí ani neprečítali.

Oslovili sme preto na spoluprácu Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, aby prostredníctvom svojich žiakov pomohla sprostredkovať maturantom na celom Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikol úvodný diel série videí s názvom „Ako funguje maturitná skúška?“. 
Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.

Link na video Ako funguje maturitná skúška? 

V súčasnosti sa pripravujú ďalšie dva diely videí o priebehu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ako aj o hodnotení a klasifikácii výsledkov jednotlivých častí maturitnej skúšky. Po ich sfinalizovaní zverejníme linky na obe videá na tejto stránke.    

Veríme, že táto žiakom blízka forma komunikácie prispeje k lepšiemu vytvoreniu si obrazu o tom, na čo sa majú maturanti v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.


Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita