Pracovná stáž žiakov Strednej odbornej školy Krupina, v meste MONTIJO - Portugalsko

20140426-10150719_10201610991547866_6456969090162584774_n

13.4. – 3.5. 2014    Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Po schválení finančného príspevku na základe podaného projektu cez program Leonardo da Vinci - pracovné mobility žiakov stredných škôl, sa 11 žiakov a majsterka OV Alena Kaufmanová, zo Strednej odbornej školy v Krupine zúčastňujú trojtýždňovej pracovnej stáže v Portugalsku ako v partnerskej krajine, v meste Montijo na pobreží Atlantického oceánu. Po prílete, ubytovaní a privítaní, oboznámili zástupcovia sprostredkovateľských organizácií účastníkov s prostredím a podmienkami pobytu. Ďalší deň účastníci absolvovali úvodné zoznámenie sa s pracovným miestom a podmienkami pre vykonávanie pracovnej mobility a majiteľmi prijímajúcich organizácií a následne začali pracovať.

Prvý týždeň ubehol ako voda a žiaci mali dva dni voľna pred sebou a zároveň aj veľkonočné sviatky. V sobotu sa vybrali spolu so sprievodcom „Brunom“ navštíviť pobrežné mestečko Palmela-Praija. Pozreli si miesta skadiaľ kráčala história Európy a potom na pobreží Atlantického oceánu chvíľu oddychovali. V nedeľu si spoločne uvarili obed, oddychovali a zbierali sily na prácu, ktorá ich čakala už v pondelok. Keďže v Portugalsku veľkonočný pondelok nie je sviatkom, museli nastúpiť do práce. Po návrate z práce však, chlapci nezabudli na tradičnú oblievačku a pekne dievčence vykúpali v sprche, samozrejme, že v teplej vode aby neochoreliJ. Začali ďalší pracovný týždeň, chlapci strojári vo firme spoločne, dievčatá v pekárni nákupného centra a autoopravári v autoservisoch mesta Montijo.

Všetci spoločne spoznávajú nové prostredie, zvyky a kultúru tejto krajiny EÚ a už sa tešia na víkend, keď spoločne navštívia hlavné mesto Portugalska Lisabon.

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠ