DUAL na SOŠOaS Krupina

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine realizuje duálne vzdelávanie v spolupráci s firmou Continental Zvolen.

V štvorročnom študijnom odbore Mechanik strojov a zariadení  je pridaná hodnota  vzdelávania formou DualPRO. Okrem maturitného vysvedčenia a výučného listu, absolvent získava aj Nemecký certifikát odbornej spôsobilosti, vo vyštudovanom odbore Mechanik strojov a zariadení.

Dňa 2.12.2016 sa vo firme Continental Zvolen, stretli riaditelia a výchovní poradcovia  Základných škôl okresu Krupina a Zvolen. Účastníkmi stretnutia boli aj riaditeľka CPPPaP Zvolen PhDr. Beáta GRASSL, za AHK Nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru Dipl. Ing. Željka Šenkovič, vedúca oddelenia projektov a odborného vzdelávania AHK, za BBSK Mgr. Imrich Kováč z oddelenia školstva a kultúry, za hostiteľskú firmu Continental Ing. Lovás a Mgr. Kavická. SOŠOaS Krupina zastupovali Mgr. Anna Borbuliaková riaditeľka školy a Bc. Ján  Brodniansky, hlavný MOV strojárstvo.

Exkurziu v priestoroch firmy absolvovali aj žiaci zo ZŠ, ktorí prejavili záujem o duálne vzdelávanie.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zástupcov zo ZŠ o priebehu a výhodách tejto formy vzdelávania na našej škole a vo firme Continental Zvolen. Zástupcovia ZŠ v diskusii hodnotili kladne Duál Pro, ako vzdelávanie s veľkou pridanou hodnotou, ponúkanou našou školou. Tak ako na záver skonštatovali je na rodičoch a ich deťoch, či túto formu vzdelávania príjmu a zveria svoje dieťa  do duálneho vzdelávania na našej škole.

Všetci, ktorí majú záujem  o túto formu vzdelávania  sa môžu prihlásiť u svojich výchovných poradcov, alebo priamo vo firme Continental Zvolen resp. informovať sa na SOŠOaS Krupina.

                                                                                    

                                                                                                                            Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Info: 

Continental Automotive Systems Slovakia, Zvolen, Milan Bohuš, manažér projektu, tel.: 045 / 531 86 82,  Milan.Bohus@continental-corporation.com

 

Partnerská škola:  SOŠ obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8, Krupina, Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy, tel: 045/5512403