Zvonenie

 

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACÍCH DNÍ

  1. teoretické vyučovanie

 

0. hodina                     07:00               -           07:45

1. hodina                     07:50               -           08:35

2. hodina                     08:40               -           09:25

3. hodina                     09:45               -           10:30

4. hodina                     10:40               -           11:25

5. hodina                     11:35               -           12:20

6. hodina                     12:40               -           13:25

7. hodina                     13:30               -           14:15

 

       Základnou vyučovacou jednotkou na teoretickom vyučovaní je vyučovacia hodina v trvaní 45 minút.

 

 2.  odborný výcvik

     

vyučovací proces       07:30               -           09:00

prestávka                   09:00               -           09:20

vyučovací proces       09:20               -           11:00

prestávka                   11:00               -           11:30  

vyučovací proces       11:30 ; -           13:30 (14:30)


Základnou vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku je vyučovací deň v trvaní 6, resp. 7 hodín (60 minútových).Zvonenie na teoretickom vyučovaní v období od 2.9.2020 do 18.9.2020

0.7.05 – 7.40

1.7.50 – 8.25

2.8.35 – 9.10


3.9.30 – 10.05

4.10.15 – 10.50

5.11.00 – 11.35


6.11.55 – 12.30

7.12.40 – 13.15