Vedenie školy

Mgr. Anna Borbuliaková
Riaditeľka školy
Majerský rad 60, 963 01 Krupina
tel: 045/55 12 403
mobil: 0907 829 851
e-mail: riaditel@sosoaskrupina.sk
Ing. Peter Lazár
Zástupca riaditeľky

tel: 045/55 22 335
mobil:
e-mail: zastupca@sosoaskrupina.sk
Ing. Monika Ungvarská
Učiteľka poverená správou teoretického vyučovania

tel: 045/55 22 335
tel: 045/55 12 404
mobil:
e-mail: monika.ungvarska@sosoaskrupina.sk
Bc. Ján Brodniansky
Hlavný majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

tel: 045/55 12 401
mobil: 0907 883 572
e-mail: jan.brodniansky@sosoaskrupina.sk
Bc. Andrea Hroncová
Hlavná majsterka odbornej výchovy pre potravinárske odbory

tel: 045/55 19 442
mobil: 0908 920 728
e-mail: andrea.hroncova@sosoaskrupina.sk
Mária Lazárová
Vedúca ekonomických a technických činností

tel: 045/5512403
mobil: 0908 920 328
e-mail: ekonom@sosoaskrupina.sk