Vedenie školy

Mgr. Anna Borbuliaková
Riaditeľka školy
Majerský rad 60, 963 01 Krupina
tel: 045/55 12 403
mobil: 0907 829 851
e-mail: riaditel@sosoaskrupina.sk


Ing. Mária Šumichrastová
Zástupkyňa riaditeľky pre odborné vzdelávanie

tel: 045/55 22 335
mobil:
e-mail: zastupca@sosoaskrupina.sk


Ing. Monika Ungvarská
Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

tel: 045/55 12 404
e-mail: monika.ungvarska@sosoaskrupina.sk
  
Bc. Andrea Hroncová
Hlavná majsterka odbornej výchovy pre potravinárske odbory

tel: 045/55 19 442
mobil: 0908 920 728
e-mail: andrea.hroncova@sosoaskrupina.sk


Jana Poliovková
Vedúca ekonomických a technických činností

tel: 045/5512403
mobil:
e-mail: ekonom@sosoaskrupina.sk