Objavujeme Európsku úniu

179-objavujeme EU-6

V rámci akcie „Európsky týždeň na našej škole“,

si žiačky druhého a tretieho ročníka SOŠOaS študijného odboru obchodná akadémia pripravili program určený pre žiakov 7 a 9 ročníka základnej školy s názvom Objavujeme EÚ.

Najprv sme im prezentáciou priblížili Európsku úniu a potom v ďalšej časti predstavili jednotlivé krajiny únie napríklad oblečením, alebo nejakou zaujímavosťou. Taktiež sme im predstavili našich europoslancov, ktorí zastupujú Slovensko v EÚ.

Táto časť ich zaujala najviac a dúfame, že podobné aktivity ešte niekedy zopakujeme.

Kamila Gregáňová, 3.O