Školenia v rámci projektu Učíme remeslá moderne

20150519-DSC_1270

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


 

Prioritná os:

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 Premena tradičnej školy na odbornú

Prijímateľ

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Názov projektu:

Učíme remeslá moderne

Kód ITMS projektu:

26110130625

Aktivita, resp. názov seminára

Školenie Pedagogických zamestnancov na používanie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese a školenie IKT.

 

 

Mohlo by Vás zaujímať: