Diskusné fórum

179-diskusne forum-2

Je veľmi dôležité, aby ľudia mali prácu, ktorú vedia vykonávať a ktorá ich aj baví.

Téma zamestnanosti a vytvárania pracovných miest je preto veľmi zaujímavá nielen na Slovenku, ale aj v celej Európskej únií. My sme na tému zamestnanosti, TTIP dohôd pripravili v našej škole diskusné fórum, na ktoré sme pozvali hosti Ing. Silviu Aggovú z firmy Chrien s.r.o, Mraziarne Zvolen, zástupcu samosprávy a poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Radoslava Vazana a tiež aj riaditeľku školy Mgr. Annu Borbuliakovú, ktorá sa s nami podelila o svoje pracovné skúsenosti.

Diskusným fórom nás sprevádzali študenti 3.O Paulína Pavlendová, Frederika Homolová a Michal Hucák.

Tému si rozdelili na tri okruhy, ktoré uviedli krátkou prezentáciu. TTIP dohodám sa venovala Frederika Homolová a podnietila živú diskusiu, do ktorej sa svojim príspevkom zapojili všetci hostia. Diskusný príspevok sme konzultovali e-mailom aj z pracovníkom firmy Johns Controls v Bratislave.

Druhú časť uviedla Paulína Pavlendová zmapovaním podnikateľského prostredia v našom regióne. Táto téma bola zaujímavá hlavne pre štvrtákov, ktorí sa onedlho začlenia do pracovného pomeru.

V tretej časti sa Michal Hucák venoval pomoci EU pri zvyšovaní zamestnanosti. Vysvetlil nám problematiku fondov a ich čerpania.

Diskusné fórum sme ukončili poďakovaním naším hosťom, ktorí aj napriek svojej zaneprázdnenosti si našli čas aj na študentov.

Paula Pavlendová 3.O