Zo života našej školy

Spracovanie informácií na počítači
 Publikované: 21.2.2020,  Zobrazené: 30 x
Dňa 13. februára 2020 prebiehali vo všetkých krajoch Slovenska krajské kolá súťaže v spracovaní informácií na počítači....
Ekonomická olympiáda
 Publikované: 7.2.2020,  Zobrazené: 36 x
Študenti 4. O sa v decembri zapojili do on-line testovania vedomostí žiakov....
SOCIAL INNOVATION RELAY
 Publikované: 7.2.2020,  Zobrazené: 20 x
Druháci študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu zapojiť do projektu Social Innovation Relay (SIR)...
Vianočné trhy v Krupine 2019
 Publikované: 12.1.2020,  Zobrazené: 68 x
Žiaci študijného odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka (trieda 1.P) sa dňa 20.12.2019 zúčastnili Vianočných trhov v Krupine, kde spoločne predávali vlastnoručne vyrobené vianočné výrobky....
Inovačný workshop
 Publikované: 20.12.2019,  Zobrazené: 88 x
Žiaci odborov obchodná akadémia a mechanik strojov a zariadení mali 11. decembra možnosť absolvovať inovačný workshop...
Deviaty ročník súťaže Vianočný medovník  na SOŠOaS Krupina
 Publikované: 19.12.2019,  Zobrazené: 100 x
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa v piatok 6.12.2019 konala súťaž v pečení a zdobení medových vianočných výrobkov....
Mikulášske privítanie
 Publikované: 10.12.2019,  Zobrazené: 93 x
Mikuláš nezabudol ani na našich žiakov a zamestnancov školy...
Spoločne a zodpovedne – Konferencia o podpore slovenských farmárov
 Publikované: 5.12.2019,  Zobrazené: 75 x
Žiaci 1.P triedy sa dňa 28.11.2019, zúčastnili na konferencii „Spoločne a zodpovedne“, ktorá sa venovala podpore slovenských farmárov....
EDU konferencia pre školy 28.11.2019
 Publikované: 5.12.2019,  Zobrazené: 61 x
Spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. s ktorou spolupracujeme vrámci zabezpečenia výučbových grafických systémov, usporiadala 28.11.209 EDU konferenciu v Trenčíne...
Natoč a vyhraj
 Publikované: 4.12.2019,  Zobrazené: 78 x
Zenit v strojárstve 2019-2020
 Publikované: 4.12.2019,  Zobrazené: 75 x
Krajské kolo 21. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve...
Ing. Vojtech Szemes, CSc.
 Publikované: 27.11.2019,  Zobrazené: 200 x
Vo veku 85 rokov nás dňa 25. 11. 2019 opustil nestor slovenského pekárstva. Vojtech Szemes pochádzal z mlynsko-pekárskej rodiny Szemesovcov....