Logo BBSK

Zo života našej školy

Šampión Hontu a Víťaz výstavy v chove hydiny
 Publikované: 28.9.2023,  Zobrazené: 9 x
V septembri 2023 sa na futbalovom štadióne v Krupine konalo tradičné podujatie, ktorého organizátorom bola ZO Slovenského zväzu chovateľov Hontianske Nemce, Krupinsko – Hontianska výstava zvierat. Hydinu z vlastného chov...
Svetový deň bez áut - zhrnutie
 Publikované: 28.9.2023,  Zobrazené: 6 x
Erasmus + Taliansko , 20.08.2023 – 31.08.2023, Martina Franca , Apúlia
 Publikované: 25.9.2023,  Zobrazené: 17 x
V dňoch 20.08.- 31.08.2023 vycestovali majsterky OV Alena Kaufmanová, Eva Burčová , Andrea Hroncová a učiteľka odborných predmetov potravinárskych Žofia Miškovová do Talianskeho mesta Martina Franca...
Svetový deň bez áut
 Publikované: 19.9.2023,  Zobrazené: 22 x
Exkurzia - Poľnohospodárske družstvo Senohrad
 Publikované: 19.9.2023,  Zobrazené: 21 x
V rámci odborného výcviku dňa 11.9.2023 sa zúčastnili žiaci 3.P triedy odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka na exkurzii PD Senohrad....
Slávnostné otvorenie školského roka
 Publikované: 30.8.2023,  Zobrazené: 174 x
Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 9:00 hod. v telocvični. Zraz žiakov 1. ročníka bude vo vestibule školy....
Letné prázdniny
 Publikované: 4.7.2023,  Zobrazené: 222 x
Olympijský deň - poďakovanie
 Publikované: 4.7.2023,  Zobrazené: 230 x
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
 Publikované: 3.7.2023,  Zobrazené: 152 x
Majstri odborného výcviku Ing. Ján Svitka, Bc. Miroslav Vojtko a Matúš Výboch sa zúčastnili zahraničnej stáže na Sigmundovej strednej škole strojárenskej v Lutíne....
Poďakovanie za školský rok
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 162 x
chcem sa Vám poďakovať za Vašu neúnavnú prácu odvedenú na Vašich školách a školských zariadeniach v tomto školskom roku a zablahoželať k Vašim dosiahnutým výsledkom a úspechom....
Koncoročný relax zamestnancov SOŠOaS a GAS Krupina
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 166 x
Zamestnanci SOŠOaS Krupina a GAS Krupina, aj na konci tohto školského roka, dodržali tradíciu a pokračovali v spoznávaní krás nášho Slovenska....
Záverečná konferencia projektu Erasmus+
 Publikované: 30.6.2023,  Zobrazené: 155 x
Dňa 20. júna sa konala na pôde Vígľašského zámku záverečná konferencia projektu Erasmus+ Technické inovácie v teórii i praxi, ktorého koordinátorom bola Spojená škola v Detve....