Študenti SOŠOaS na Malte

255-m04

Počas troch týždňov žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru Obchodná akadémia a štvrtého ročníka odboru Mechanik strojov a zariadení vykonávali odbornú stáž v prijímajúcich organizáciách a v podnikoch, kde si zlepšovali a získavali odborné vedomosti, zručnosti a popri tom využívali svoje jazykové kompetencie.

V rámci voľného času navštívili množstvo kultúrnych pamiatok a zaujímavostí, ako napríklad Jaskyňu Calypso na ostrove Gozo, hlavné mesto Valleta a nádherné maltské pláže.  Mobilita nám priniesla nielen praktické zručnosti v daných odboroch, ale hlavne zlepšenie sa v anglickom jazyku, spoznanie novej kultúry, jedál, zvykov a tradícií.

Na záver sa chceme poďakovať za umožnenie tejto stáže vedeniu školy a odporúčame navštíviť krásnu a hlavne turistickú Maltu. 

Veronika Šulajová, absolventka SOŠOaS

Priložené fotografie