Organizácia školského roka 2018/2019

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2018/2019 sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

Obdobie školského vyučovania:

1. polrok   01. 09. 2018 – 31. 01. 2019            vyučovanie sa začína 03. 09. 2018
2. polrok   01. 02. 2019 – 30. 06. 2019            vyučovanie sa začína 04. 02. 2019            

Prázdniny:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

31. január2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

1. marec 2019

(piatok)

4. marec–

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18.apríl

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019

(pondelok)