Organizácia školského roka

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin nasledovne:

Obdobie školského vyučovania:

1. polrok   01. 09. 2019 – 31. 01. 2020            vyučovanie sa začína 02. 09. 2019
2. polrok   01. 02. 2020 – 30. 06. 2020            vyučovanie sa začína 04. 02. 2020             

Prázdniny:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné

21. február 2020

(piatok)

24. február –

28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9.apríl

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)