Pedagogickí zamestnanci SOŠOaS Krupina

Pedagog.zam malá

 

Mgr. Anna Borbuliaková- odborne predmety - potravinárske

Ing. Peter Lazár - odborné predmety- dopravné

Ing. Monika Ungvarská - odborné predmety- dopravné

Ing. Bohumila Balková- odborné predmety - strojárske

Ing. Ľubica Janotová- odborné predmety - ekonomické

Ing. Ján Chovanec- odborné predmety - strojárske

Ing. Anna Trniková- ANJ, odborne predmety - potravinárske

Mgr. Marek Janek- TSV

Mgr. Simona Uramová- SJL

Mgr. Ľubica Prokajová- RUJ, OBN

 

Ing. Žofia Miškovová- odborné predmety - potravinárske

Mgr. Alžbeta Ližbetinová- ANJ

Mgr. Mária Trubínyová- RUJ, odborné predmety - ekonomické

Ing. Mária Šumchrastová- odborné predmety - ekonomické

Ing. Walter Pokorný- odborné predmety - ekonomické

Ing. Eva Fekiačová- odborné predmety - ekonomické

Mgr. Dana Stankovičová- MAT, INF

  

Bc. Ján Brodniansky- HMOV - mechanik strojov a zariadení

p. Jozef Baculík- MOV - autoopravár

p. Marian Oravec- MOV - autoopravár

p. Ján Ratkovský- MOV - mechanik strojov a zariadení

p. František Mráz- MOV - strojárska výroba

 

Bc. Andrea Hroncová- MOV - cukrár, cukrár kuchár

p. Alena Kaufmanová- MOV- cukrár, cukrár kuchár

p. Eva Burčová- MOV - cukrár, potravinárska výroba

p. Michal Konček- MOV - potravinárska výroba

Bc. Michaela Filipová- MOV- cukrár

 

 

Ing. Bohumila Balková-bohumila.balkova@sosoaskrupina.sk

Ing. Ľubica Janotová-lubica.janotova@sosoaskrupina.sk

Ing. Ján Chovanec-jan.chovanec@sosoaskrupina.sk

Ing. Anna Trniková-

Mgr. Marek Janek-marek.janek@sosoaskrupina.sk

Mgr. Simona Uramová-simona.uramova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Ľubica Prokajová-lubica.prokajova@sosoaskrupina.sk

Ing. Žofia Miškovová-zofia.miskovova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Alžbeta Ližbetinová-alzbeta.lizbetinova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Mária Trubínyová-maria.trubinyova@sosoaskrupina.sk

Ing. Mária Šumchrastová-maria.sumichrastova@sosoaskrupina.sk

Ing. Walter Pokorný-walter.pokorny@sosoaskrupina.sk

Ing. Eva Fekiačová-eva.fekiacova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Janka Izáková -janka.izakova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Dana Stankovičová-dana.stankovicova@sosoaskrupina.sk


p. Jozef Baculík-jozef.baculik@sosoaskrupina.sk

p. Marian Oravec-marian.oravec@sosoaskrupina.sk

p. Ján Ratkovský-jan.ratkovsky@sosoaskrupina.sk

p. František Mráz-frantisek.mraz@sosoaskrupina.sk

p. Alena Kaufmanová-alena.kaufmanova@sosoaskrupina.sk

p. Eva Burčová-eva.burcova@sosoaskrupina.sk

p. Michal Konček-michal.koncek@sosoaskrupina.sk