Pedagogickí zamestnanci SOŠOaS Krupina

Pedagog.zam malá


Mgr. Anna Borbuliaková - odborné predmety - potravinárske

Ing. Mária Šumichrastová - odborné predmety - ekonomické

Ing. Monika Ungvarská - odborné predmety - dopravné, ekonomické


Ing. Bohumila Balková - odborné predmety - strojárske

Ing. Eva Fekiačová - odborné predmety - ekonomické

Ing. Zuzana Fekiačová - odborné predmety - strojárske

Mgr. Janka Izáková - FYZ, CHE

Mgr. Marek Janek - TSV

Mgr. Alžbeta Ližbetinová - ANJ

Ing. Žofia Miškovová - odborné predmety - potravinárske

Ing. Kamila Murínová - odborné predmety - ekonomické

Mgr. Oľga Nôžková - MAT, INF

Ing. Walter Pokorný - odborné predmety - ekonomické

Mgr. Ľubica Prokajová - RUJ, OBN, ETV

Ing. Eva Sopková - odborné predmety - ekonomické

Ing. Anna Trniková - ANJ, odborne predmety - potravinárske

Mgr. Simona Uramová - SJL


Bc. Andrea Hroncová - MOV - cukrár, cukrár kuchár

Bc. Eva Burčová - MOV - cukrár kuchár, potravinárska výroba

Bc. Michaela Filipová - MOV- cukrár kuchár, potravinárska výroba

p. Alena Kaufmanová - MOV -  cukrár kuchár


Ing. Ján Svitka - MOV - podnikateľ pre rozvoj vidieka

p. Jozef Jankovič - MOV - autoopravár

p. Ján Ľupták - MOV - autoopravár

Mgr. Miroslav Svitka – MOV – inštruktor Continental Zvolen

p. Matúš Výboch - MOV - mechanik strojov a zariadení


Ing. Lucia Malčeková - MOV - obchodný pracovník, odborné premety

p. Antónia Palčovičová - MOV - Krajčír

Mgr. Júlia Weisová - školský digitálny koordinátor

Mgr. Veronika Zeljenková- školský psychológ

Mgr. Anna Borbuliaková - anna.borbuliakova@sosoaskrupina.sk

Ing. Bohumila Balková - bohumila.balkova@sosoaskrupina.sk

Bc. Eva Burčová - eva.burcova@sosoaskrupina.sk

Ing. Eva Fekiačová - eva.fekiacova@sosoaskrupina.sk

Ing. Zuzana Fekiačová - zuzana.fekiacova@sosoaskrupina.sk

Bc. Michaela Filipová - michaela.filipová@sosoaskrupina.sk

Bc. Andrea Hroncová -  andrea.hroncova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Janka Izáková - janka.izakova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Marek Janek - marek.janek@sosoaskrupina.sk

p. Jozef Jankovič jozef.jankovič@sosoaskrupina.sk

p. Alena Kaufmanová - alena.kaufmanova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Alžbeta Ližbetinová - alzbeta.lizbetinova@sosoaskrupina.sk

Ing. Žofia Miškovová - zofia.miskovova@sosoaskrupina.sk

Ing. Kamila Murínová - kamila.murinova@sosoaskrupina.sk

Mgr. Oľga Nôžková - olga.nozkova@sosoaskrupina.sk

Ing. Walter Pokorný - walter.pokorny@sosoaskrupina.sk

Mgr. Ľubica Prokajová - lubica.prokajova@sosoaskrupina.sk

Ing. Eva Sopková - eva.sopkova@sosoaskrupina.sk

Ing. Ján Svitka - jan.svitka@sosoaskrupina.sk

Ing. Mária Šumichrastová - maria.sumichrastova@sosoaskrupina.sk

Ing. Anna Trniková - anna.trnikova@sosoaskrupina.sk

Ing. Monika Ungvarská - monika.ungvarska@sosoaskrupina.sk

Mgr. Simona Uramová - simona.uramova@sosoaskrupina.sk

p. Matúš Výboch matus.vyboch@sosoaskrupina.sk

Mgr. Júlia Weisová - julia.weisova@sosoaskrupina.sk