Cukrár

IMG_7942

Učebný odbor 2964 H CUKRÁR

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Je to učebný odbor s dlhoročnou tradíciou. V tomto učebnom odbore zabezpečujeme komplexnú t.j. teoretickú a praktickú prípravu žiakov. Praktické zručnosti našich žiakov boli ocenené na rôznych súťažiach celoslovenského významu.

Charakteristika absolventa

     Spracovanie základných surovín a prísad pre cukrárske cestá, plnky, krémy, pasty a polevy mrvením, mixovaním, trením, varením a šľahaním. Zhotovovanie cukrárskych polotovarov, korpusov, hotových výrobkov, múčnikov a zmrzlín tvarovaním, pečením, vyprážaním, varením, plnením, krájaním, zdobením a ďalšou špeciálnou úpravou vrátane ich umelecky vytváraného spracovania.Obsluha a nastavovanie strojových mechanizačných a technologických zariadení. Kontrola a vyhodnocovanie priebehu technologického procesu a samostatné vykonávanie potrebných zásahov na zabezpečenie optimálnej kvality výrobkov.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
  • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore potravinárska výroba alebo podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou