Členovia RADY ŠKOLY

Členovia Rady školy pri SOŠOaS v Krupine


Rada školy pri SOŠOaS Krupina 
P.č.Volení členovia za:Titul, meno, priezviskoV školskom roku 2020/2021 je žiakom ktorého ročníka
1.pedagogických zamestnancovIng. Eva Fekiačová xxx
2.pedagogických zamestnancovAlena Kaufmanová xxx
3.ostatných zamestnancovIng. Ľubica Janotováxxx
4.žiakovLívia Zlievskatretieho ročníka 
5.rodičovIng. Iveta Ištvánovádruhého ročníka
6.rodičovZdenko Zlievskytretieho ročníka 
7.rodičovJozef Husákdruhého ročníka 
 Delegovaní členovia za BBSK:Titul, meno, priezviskoxxx
8. Mgr. Silvia Mašlárováxxx
9. Ing. Zuzana Molnárováxxx
10. Mgr. Maroš Skopalxxx
11. Ing. Radoslav Vazan xxx
Predseda/predsedníčka rady školy:Ing. Eva Fekiačová 
Mailová adresa:evafekiacova@post.sk
Mobil:0905 828 590