Členovia RADY ŠKOLY

Členovia Rady školy pri SOŠOaS v Krupine


Rada školy pri SOŠOaS Krupina 
P.č.Volení členovia za:Titul, meno, priezviskoV školskom roku 2020/2021 je žiakom ktorého ročníka
1.pedagogických zamestnancovIng. Eva Fekiačová xxx
2.pedagogických zamestnancovAlena Kaufmanová xxx
3.ostatných zamestnancovEva Krátkaxxx
4.žiakovTerezia Maliniakovátretieho ročníka (III.P)
5.rodičovMgr. Eva Maliniakovátretieho ročníka (III.P)
6.rodičovJozef Husákdruhého ročníka (II.N)
7.rodičov

 

Delegovaní členovia za BBSK:Titul, meno, priezvisko


8. Mgr. Maroš Skopalxxx
9. Ing. Zuzana Molnárováxxx
10. Ing. Martina Jedinákováxxx
11. Mgr. Martina Rusnáková xxxPredseda/predsedníčka
rady školy:


Ing. Eva Fekiačová 

Mailová adresa:evafekiacova@post.sk
Mobil:0905 828 590