Členovia RADY ŠKOLY

Členovia Rady školy pri SOŠOaS v Krupine


Predsedníčka RŠ:

Ing. Mária Šumichrastová - zástupca pedagogických zamestnancov školy

Členovia:

Alena Kaufmanová - zástupca pedagogických zamestnancov školy 

Marta Labudová - ostatný zamestnanec školy

Marcel Majerský - zástupca žiakov

Mária Kohútová - zástupca rodičov

Dušan Remiar - zástupca rodičov

Jana Baťová - zástupca rodičov

Delegovaní členovia  zriaďovateľom: 

Ing. Anna Orfanusová - ÚBBSK

Ing. Radoslav Vazan - poslanec BBSK

Mgr. Maroš Skopal - poslanec BBSK

Ing. Zuzana Molnárová  - spolupracujúci podnikateľ so školou