Plán činnosti školského parlamentu

Činnosť školského parlamentu v šk. roku 2022/2023

 

 

P. č.

 

Činnosť

 

Termín

 

Zodpovedná osoba

1.     

Imatrikulácie

Október/november

Pavlovičová, Bellák

2.     

Mikuláš

December

Nelibová, Mojžišová V.

3.     

Vianočný medovník

December

Baláž, Bellák

4.     

Valentínska pošta

Február

Szabová, Mojžišová Z.

5.     

Zbierka narcisov

Apríl

Petráš, Spodniaková, Pavlovičová

6.     

Ples

Apríl

Sedláková, Baláž

7.     

Guľáš na Bzovskej

Máj

Baláž

8.     

Športový deň - výlet pre celú školu

Jún

Sedláková, Peťková