Ustanovujúce valné zhromaždenie Obeo JA Firmy

20181025_140838

Dňa 25. októbra 2018 za uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Obeo JA Firmy, na ktorom boli prítomní akcionári. Tretiaci študijného odboru obchodná akadémia v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu založili firmu, v ktorej si reálne precvičia získané vedomosti a zručnosti, pričom sa zamerajú na odskúšanie inovatívnych marketingových nástrojov. Akcionárov oboznámili s vypracovaným podnikateľským plánom, zvolili si predstavenstvo a členov dozornej rady. Podnikateľské aktivity vhodne doplnia inšpiratívnymi nápadmi, ktoré im v diskusii navrhli prítomní akcionári. Konzultantkou firmy sa stala majsterka cukrárskej dielne p. Kaufmanová. Firma je založená na dobu určitú do 15. mája 2019, počas ktorej budú podnikateľskou činnosťou zhodnocovať kapitál, získaný od akcionárov.

Mária Šumichrastová, učiteľka

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
12. 12. 2018  Plagát - Obeo35 kB [pdf]

Priložené fotografie

Mohlo by Vás zaujímať: