Štatút RADY ŠKOLY

Štatút rady školy je k nahliadnutiu u predsedníčky rady školy Ing. Márie Šumichrastovej.