Podnikateľ pre rozvoj vidieka

podnikatelprv

Študijný odbor 4553 K PODNIKATEĽ PRE ROZVOJ VIDIEKA


Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Charakteristika absolventa
Pracovné uplatnenie absolventa štvorročného študijného odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka:

 • podnikateľská činnosť na vidieku
 • v službách na vidieku, orientuje sa v regionálnych službách a turistike
 • v správe obcí
 • v agroturistike a aktivitách súvisiacich s rozvojom vidieka
 • v spracovateľskej a obchodnej činnosti
 • v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
 • v mimovládnych organizáciách
 • ako turistický sprievodca, ...

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške
 • Absolvent študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole


Info  video: https://youtu.be/ALbKXc30ACQ


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
12. 11. 2020  Dok11 778 kB [pdf]
22. 02. 2019  skola_plagat A4.indd2 038 kB [pdf]

Priložené fotografie