Zmena ceny stravného od 1.9.2023

Od 1.9.2023 sa mení cena stravného v školskej jedálni. Žiaci budú mať 1 obed v cene 2,56€