Ďalšie služby cukrárne

- rodinné oslavy, firemné posedenia- poskytujeme priestory cukrárne, občerstvenie - káva, nealkoholické nápoje, čaj, zákusky, v prípade potreby vieme zabezpečiť aj studený bufet. Kapacita priestorov je cca 30 osôb, priestory je potrebné rezervovať týždeň vopred

- prijímanie objednávok cukrárskych výrobkov: 
      - torty je potrebné objednať 1 týždeň vopred
      - zákusky do 50 kusov sú k dispozícii priamo k odberu,
        nad 50 kusov je potrebné objednať 2 dni vopred


- prezentácia a predaj výrobkov tradičných remesiel  a záujmov- v prípade záujmu poskytujeme priestor na vystavenie rôznych výrobkov napr. obrazov, ručných prác, veľkonočných kraslíc...


- organizácia besied, workshopov -je potrebné dohodnúť podmienky podujatia 1 týždeň vopred


- prezentácia cukrárskych techník- v stanovených termínoch sa môžu záujemcovia oboznámiť s rôznymi technikami používanými v cukrárstve pod odborným vedením

- v prípade záujmu zákazníkov vieme zabezpečiť po dohode v rámci otváracích hodín posedenie pre skupinu zákazníkov v počte cca 20 ľudí s poskytnutím občerstvenia – nealkoholické nápoje, káva, čaj, zákusky.

V prípade záujmu sa kontaktujete:
     - priamo v cukrárni alebo tel. 0905 638 827
     - 045/5512403 sekretariát SOŠOaS
     - 045/5519442, 0908920728 cukrárska dielňa, Bc. Andrea Hroncová