Program Erasmus+

  Názov projektu: Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe  

    Naša škola podala začiatkom roka 2015 prihlášku a reagovala tak na výzvu Európskej komisie, ktorá na základe podaného projektu umožňuje okrem iného aj vyslať žiakov našej školy na odbornú stáž do zahraničia v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita zamestnancov a učiacich sa v OVP.     

    Po schválení prihlášky a podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou naša škola pokračovala v prípravných aktivitách, aby sme mohli vyslať žiakov a sprevádzajúce osoby na mobility do Anglicka a Talianska. Plánujeme vyslať 17 účastníkov do Anglicka, mobility sa začnú 14.2.2016 a potrvajú do 7.3.2016, mobility v Taliansku absolvuje 11 účastníkov v termíne 24.4.2016-16.5.2016.     

     Informovali sme žiakov a zamestnancov našej školy, že naša prihláška projektu uspela a následne sa uskutočnil výber účastníkov, ktorý vycestujú na pracovnú stáž do Anglicka. V decembri sa konalo prvé orientačné stretnutie aj za účasti ich rodičov. Účastníci sa dozvedeli informácie o plánovaných mobilitách, o organizačnom zabezpečení a ich ďalšej jazykovej a kultúrnej príprave. V nasledujúcich dvoch mesiacoch január, február sa účastníci mobilít pripravujú v rámci anglického jazyka i odbornej prípravy a finalizujú sa podmienky spolupráce a dohody s partnerskými organizáciami, organizuje sa cesta. Účastníci podpísali zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave.
    

    Niekoľko dní pred odchodom, 4.2.2016, účastníci absolvovali ďalšie prípravné a orientačné stretnutie, na ktorom sa dozvedeli podrobnosti o svojich mobilitách z hľadiska miesta práce, ubytovania, stravovania, voľnočasových aktivít, pravidlách správania a komunikácie s mentormi a tútormi, o doprave do miesta mobility a miestnej doprave.

Bohumila Balková, koordinátorka projektu.

Viac o projekte sa dozviete na www.erasmusplus.sk

Priložené fotografie