Odchod žiakov SOŠOaS na mobility do Talianska

Slnečný piatkový podvečer - 22.04.2016 - žiaci našej školy odcestovali v 2. turnuse na pracovnú stáž do Talianska v rámci projektu programu Erasmus+. Počas troch týždňov bude 6 žiakov učebného odboru cukrár a 5 žiakov odboru autoopravár-mechanik získavať odborné skúsenosti v partnerských podnikoch a zároveň budú spoznávať kultúru a prostredie cieľovej krajiny Taliansko. V prvé dni pobytu sa spolu s dvomi sprevádzajúcimi učiteľkami zoznamovali s mestom Miláno a so svojimi pracoviskami. 

Bohumila Balková

koordinátorka projektu