EURÓPSKA ÚNIA A MY – EUROSCOLA 2017

    Študenti 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej súťaže Euroscola, ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.


    Euroscola 2017 dáva možnosť študentom vo veku 16-18 rokov zažiť jeden deň v Európskom parlamente v Štrasburgu a rokovať so svojimi rovesníkmi o problémoch mladých v EU. Základom zapojenia sa do súťaže je usporiadanie podujatí na základe vybraných tém s cieľom ktorých je diskusia o Európskej Únii. Naši žiaci sa rozhodli pre tému „Európska únia a my“ a venovali sa otázkam Brexitu vo Veľkej Británii, migračnej kríze v Európe a Predsedníctvu SR v rade EU.


    Najprv vytvorili dotazník o EU v ktorom sa snažili zistiť názory žiakov i občanov nášho mesta na fungovanie Európskej únie.

    V Utorok 22.11. 2016 sa im spoločne s pani profesorkou podarilo zorganizovať zaujímavú besedu s europoslankyňou Monikou Flašíkovou–Beňovou a ďalšími hosťami, riaditeľkou školy Mgr. Annou Borbuliakovou, vedúcou klubu dôchodcov Annou Križanovou a poslancom BBSK Štefanom Matejkinom. Žiaci II.O mali pripravené množstvo otázok, ktoré ich zaujímali a pani Flašíková-Beňová im na ne s úsmevom a radosťou odpovedala. Po besede s europoslankyňou mali rozhovor s pánom poslancom Štefanom Matejkinom, ktorý rozprával o problémoch nášho kraja. Hlavne o nezamestnanosti a nedostatku špecializovaných lekárov v našom okrese. Tiež sa vyjadril k problémom s čerpaním eurofondov a k plánovanému obchvatu okolo Krupiny, ktorý je zatiaľ v nedohľadne.

    A nakoniec si zobrali na starosti prípravu súťaže „Poznávame Európsku úniu a ľudské práva“, kde zisťovali úroveň vedomostí žiakov a občanov mesta.

Monika Kocková II.O

Beseda s europoslankyňou Monikou Flašíkovou Beňovou
Beseda s poslancom za BBSK Štefanom Matejkinom