Jena 2012

20140306-IMAG0617-1-1

 Nové možnosti do odborného vzdelávania

Poznanie nových spôsobov, podmienok výroby, spoznanie nových ľudí, miest a krajín prináša posun vo vzdelávaní človeka.

V dňoch 3.10.2012 až 5.10.2012 vycestovali traja riaditelia stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je BBSK - Mgr. Anna Borbuliaková zo SOŠ v Krupine, Ing. Ján Melich zo SŠ v Detve a Ing. Stanislav Hlavna zoSOŠ v Žarnovici prostredníctvom agentúry celoživotného vzdelávania a grantu z projektu Leonardo da Vinci, do Jeny aby získali nové kompetencie z oblasti odborného vzdelávania. Spoznať ako sa odborne vzdeláva v Nemecku, konkrétne v krásnom študentskom meste Jena. Malebné mesto Jena, je nemeckým univerzitným mesto v spolkovej krajine Durínskoa nachádza sa na rieke Sála. Podľa počtu obyvateľov je druhým najväčším mestom v spolkovej krajine Durínsko. Tri dni vyplnené programom spoznávania vzdelávacích inštitúcií tohto mesta a získavania nových poznatkov, stretnutia s kolegami, ktorí učia na týchto školách, boli síce únavné, ale poučné. Určite veľkým prínosom pre ďalšiu inšpiráciu rozvoja našich škôl. Získali sme poznatky, ktoré sa dajú aplikovať aj v našich podmienkach. Z Nemecka sme odchádzali plný dojmov, tak trochu sme závideli našim nemeckým kolegom ich perfektne vybavené školy a s nemeckou dôslednosťou prepracovaný systém odborného vzdelávania. Podľa toho čo nám prezentovali, už dávno pochopili význam odborného vzdelania, spolupráca s rodičmi a žiakmi začína už na základnej škole a odborné vzdelávanie má veľkú váhu aj v spoločnosti. Súčasťou cesty bolo aj nadviazanie spolupráce v oblasti študijno-pracovných  pobytov žiakov v tamojších firmách, čo sa nám aj podarilo. Som presvedčená, že na budúci rok pocestujú už prví žiaci za poznaním do tohto pekného mesta.

Verím, že aj nám táto cesta prinesie nové impulzy, ktoré sa pretavia do našich škôl a do skvalitnenia vzdelávania nami poskytovaného 


Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy