Ustanovujúce valné zhromaždenie LALA tour - JA Firmy

stažený soubor

Tretiaci študijného odboru obchodná akadémia v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu založili firmu – cestovnú kanceláriu LALA tour (simuluje a.s.), v ktorej si reálne precvičia získané vedomosti a zručnosti. Akcionárov oboznámili s vypracovaným podnikateľským plánom, ktorý si mohli individuálne preštudovať. Počas valného zhromaždenia si akcionári zvolili predstavenstvo a oboznámili sa s obsadením pracovných pozícií vo firme. Po vypočutí všetkých nových a kreatívnych podnikateľských nápadov sme valné zhromaždenie ukončili. Týmto krokom LALA tour JA Firma môže začala podnikať. 

Mária Kohútová 3. O

 

Priložené fotografie