Zoznam zmlúv za rok 2019

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
09.09.2019zmluva o združenej dodávke plynu715102A.En. Slovensko, s.r.o. Martin36399604
06.09.2019Rámcová zmluva o obchodnej spolupráciOVONA, s.r.o. D.NIva47563460
06.09.2019Mandátna zmluvaMgr.M.Valachová-Euro-MISAN34704264
05.09.2019zmluva o poskytnutí stravovania01_09_2019ŠJ pri GAS Krupina160644
04.07.2019zmluva o DV01_DV_2019LIND MOBLER SLOVAKIA,s.r.o.35760800
16.06.2019mandátna zmluvaMgr.M.Valachová34704264
31.05.2019zmluva o poskytnutí dotácie7/2019Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/400320056
30.05.2019(Zmluva o nájme nebytových priestorov02/2019BKS Úspech, s.r.o., Bratislava, Čierny chodník 29/135768746
16.04.2019Nájomná zmluva1/2019Dom-farma-záhrada, M. Pavlenda51691329
29.03.2019Prehľad zmlúv o odbornom výcviku žiakov v šk. r. 2018/2019
28.02.2019zmluva o poskytovaní dôveryhodnej službyvydávania certifikátovD2019022002Disig, a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava35 975 946
24.01.2019Zmluva o pedagogickej praxi041/269/2019-FFUniverzita MB v Banskej Bystrica30232295
20.01.2019Dodatok k zmluve o nájme NP č.12018/01Špeciálna ZŠ v Krupine35984473
02.01.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov18_12_01Mesto Krupina00320056