Chránime deti - linka pomoci pre žiakov

V prípade šikany či už v školskom prostredí alebo domácom prostredí môžete kontaktovať dole uvedené adresy a telefónne čísla.

oozv.krupina@minv.sk

chranimedeti@minv.sk

045/33 11 33

0961 63 0902