Správa z pracovnej stáže v Taliansku

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a Služieb Krupina v rámci  odborného vzdelávania pracovali tri týždne v talianskom Miláne.

Ako lepšie pripraví škola žiakov na život, ako vlastnými skúsenosťami? Naši žiaci mali opäť možnosť vďaka programu Erasmus + vycestovať za pracovnými skúsenosťami do zahraničia.

Trojtýždňová stáž bola uskutočnená v talianskom meste Miláno, kde boli naši žiaci rozmiestení do jednotlivých pracovísk. Ubytovaní boli v priateľskom prostredí „Hostel Madama“, čo im priblížilo talianske zvyky a kultúru. Naučili sa samostatnosti, riešeniu problémov a komunikácii v anglickom jazyku.

Žiaci zo učebných odborov autoopravár – mechanik boli zamestnaní v servisoch, kde okrem renomovaných značiek automobilov, opravovali aj motorky. Žiačky z odboru cukrár sa priučili výrobe zmrzlín, vďaka populárnemu podniku Cioccolati Italiani. Spolupracujúce podniky boli našimi žiakmi natoľko spokojní, že na záver stáže niektorým ponúkli po ukončení štúdia zamestnanie.

Okrem zlepšenia sa v odborných kompetenciách a zručnostiach, si rozšírili rozhľad aj vo voľnom čase, ktorý trávili spoznávaním krásneho mesta Miláno. Navštívili nádhernú katedrálu „Duomo, hrad Castelo Sforzesco, akvárium Acquario Civico“, nákupné pasáže a iné. Ako milé prekvapenie, bolo stretnutie sa so žiakmi a učiteľmi, zo SOŠ technickej v Humennom, ktorí boli rovnako ako naši žiaci na stáži v Miláne, a tak sme si mohli vymeniť skúsenosti a zážitky. 

 V závere pobytu bol žiakom udelený Europas, ktorý zvýši hodnotu ich nadobudnutých vedomostí a pomôže im uplatniť sa na trhu práce. Týmto programom sa všetci žiaci naučili samostatnosti, zdokonalili sa v jazykoch a získali cenné skúsenosti, ktoré uplatnia nie len v budúcom zamestnaní ale aj v živote.

                                                                  

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Zdroj.: Ing. Miškovová – učiteľka odborných predmetov