Odchod žiakov SOŠOaS na mobility do UK

20160216-12736572_10205633990112383_1080169868_o

V nedeľu 14.02.2016 v skorých ranných hodinách odcestovali žiaci našej školy na pracovnú stáž do Anglicka.

V rámci projektu programu Erasmus+ financovaného zo zdrojov EÚ. Počas troch týždňov bude 12 žiakov odboru obchodná akadémia a 5 žiakov odboru mechanik strojov a zariadení získavať odborné skúsenosti v partnerskej organizácii a zároveň budú spoznávať kultúru a prostredie UK. V prvé dni pobytu sa spolu s dvomi sprevádzajúcimi učiteľkami zoznamovali s rodinami, u ktorých sú ubytovaní, s mestom Portsmouth a svojimi pracoviskami. 

 

Bohumila Balková, koordinátorka projektu.

Priložené fotografie