Pracovná stáž žiakov Strednej odbornej školy Krupina v Lipsku

20140326-Berlin

Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Podstatou mobility Leonardo da Vincije strávenie určitej doby v inom členskom štáte EU s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti, sprevádzané prípravnými alebo obnovovacími kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku.

 V dňoch 23. 2. 2014 – 14. 3. 2014 sa žiaci Strednej odbornej školy v Krupine zúčastnili pracovnej mobility v meste Lipsko – Nemecká spolková republika.  Sedem dievčat a štyria chlapci tri týždne pracovali v nemeckých podnikoch. Dievčatá z odboru cukrár pracovali v stravovacom zariadení domova sociálnych služieb, chlapci – autoopravári  v servisoch a  strojár vo firme, kde obsluhoval CNC obrábacie stroje. Stáž bola zameraná na získavanie pracovných skúseností v zahraničí a tiež aj na nadobudnutie jazykových vedomostí, keďže museli komunikovať v cudzom jazyku.

Ubytovaní sme boli v centre Vitalis Schkeuditz, kde okrem nás žilo dvetisíc študentov z Portugalska, Španielska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Anglicka a iných krajín. Komunikovali sme  navzájom v nemeckom, ale aj v anglickom jazyku. Okrem stážovania v podnikoch mali žiaci aj voľný čas, ktorý venovali cestovaniu a spoznávaniu nových miest. Prvý víkend sme strávili v Berlíne. Počas týchto dvoch dní sme prvý deň strávili v modernom centre Berlína, ktoré bolo vybudované po druhej svetovej vojne a je plné turistov. Na druhý deň sme sa vybrali do historického centra, ktoré nás ohúrilo svojimi pamiatkami, kostolmi a múzeami. Navštívili sme aj  technické múzeum a múzeum egyptských vykopávok. Najviac však zapôsobila na chlapcov predajňa Mercedes Benz, ktorá má štyri poschodia a každé auto je odomknuté. Návštevník si môže vyskúšať aké je to sedieť v takom luxusnom aute a vyskúšať jeho prednosti.

Druhý voľný víkend sme v sobotu cestovali do Drážďan. Drážďany sú mesto, v ktorom sa spája história s moderným. Nádherné historické centrum je dobudované modernými budovami, ktoré vytvárajú zaujímavý kontrast s novou arhitektúrou.

Posledná nedeľa patrila  ZOO v Lipsku, ktorá je jedna z najväčších v Nemecku. Tu sme si pozreli exotické zvieratá, tropikárium, žraloky, žirafy, levy, nočné veveričky a iné  zvieratá, ktoré bežne nežijú v našom klimatickom pásme.

 

Celá stáž bola vynikajúcou skúsenosťou pre nás všetkých. Či už to bola práca v zahraničných podnikoch, komunikácia v cudzom jazyku, ale aj možnosť vidieť veľa nádherných historických, moderných a zaujímavých miest a budov. Spoznali sme veľa nových ľudí, ich kultúru a mentalitu.

 Mgr.Simona Packová, učiteľka SOŠ Krupina