Naše stretnutia vo firmách

179-stretnutia-1

Stretnutia študentov s pracovníkmi firiem priamo v ich pracovnom prostredí sú pre študentov veľmi atraktívne a zaujímavé,

lebo sa im dostáva viacej priestoru na otázky týkajúce sa diania vo firme, rozširuje sa ich predstava o výrobnom procese a získajú pohľad ľudí z praxe na problémy, ktoré musia dennodenne riešiť. V rámci projektu Euroscola sme zorganizovali viaceré exkurzie. Napríklad v minulom školskom roku sme boli vo Volskwagene v Bratislave, navštívili sme Technickú univerzitu vo Zvolene – fakultu enviromentalistiky a výrobnej techniky, kde vo vzájomnej diskusií s Ing. Krilekom, PhD sme diskutovali o otázkach týkajúcich sa TTIP dohôd, zamestnanosti a ponúkli nám aj možnosti štúdia na ich škole.

Ďalšou zaujímavou exkurziou bola exkurzia vo VUSAPL a.s. Nitra. Spoločnosť sa zameriava na plastikársku a strojnú výrobu, výskum vývoj a návrh výrobkov, výrobu kompozitných materiálov na báze termoplastov, výrobu perforovaných a dezénových fólií. Taktiež ponúka služby akreditovaného skúšobného laboratória a služby v oblasti certifikácie výrobkov. Najväčším zážitkom bolo, keď nám pracovníčka firmy ukázala ako sa plastový sáčok rozpustil v troche vody v priebehu minúty.

Firmou nás previedla Ing. Danica Červinková a zodpovedala na naše otázky. Firma bola členom konzorcia tvoreného riešiteľmi zo šiestich členských krajín EU. V súčasnosti firma prechádza zmenami a témy zamestnanosti a TTIP dohôd sú pre ich fungovanie veľmi dôležité.                                         


Frederika Homolová 3.O