Mobilitami učiteľov SOŠOaS Krupina, k zvyšovaniu kvality školy

257-Spoleto

Začiatkom apríla 2018 sme začali organizovať mobility pedagogických zamestnancov školy.

Podľa odborného  zamerania a záujmu vycestovali 7 pedagogickí zamestnanci školy so zameraním na potravinársku výrobu, strojárstvo a obchod a služby na služobnú cestu do Talianska.

Týždňovú pracovnú stáž v termíne od 02/07/2018 do 06/07/2018 realizovali v regióne Umbria. Počas stáže sa oboznamovali so systémom výučby odborných predmetov v miestnych školách - navštívili hotelovú akadémiu v meste Spoleto, ktorá má dlhodobú históriu a pripravuje odborníkov do služieb v gastronómii. V regióne navštívili miestnych podnikateľov a ich rodinné firmy. Pekáreň v mestečku Foligno, kde sme si mohli vyskúšať  pečenie chleba v tradičnej peci vykurovanej drevom, ochutnať miestne špeciality a dozvedeli sme sa aj receptúry k regionálnym výrobkom. V meste Perudža sme navštívili  výrobcu čokolády a zmrzliny.  Krásnym didaktickým výkladom majiteľa čokoládovne, sme sa dozvedeli o výrobe praliniek, ale aj o hrdosti na svoju firmu s dlhoročnou tradíciou.

Návšteva ďalšieho podnikateľa, ktorý vlastní olivový mlyn pri meste Spoleto a vyhľadáva miestnu hubu, vzácnu hľuzovku. Tu sme znovu mali možnosť ochutnať jeho produkty, a zistiť ako chutí táto vzácna huba a kvalitný olivový olej. Návšteva rodinného vinárstva Azienda Agraria - SCACCIADIAVOLI   spojená s didaktickým výkladom prípravy kvalitných vín a ich degustáciou s podrobným somelierskym  kurzom k hodnoteným vínam. Mobilita pokračovala návštevou strojárskych podnikov, spoznávaním marketingu a manažmentu miestneho hotela, turistický manažment a marketing v Assisi, tradičnú gastronómie regiónu. Počas pracovnej  cesty sme zistili, že súdržnosť malých podnikateľov v regióne  je na vysokej úrovni, vzájomne využívajú v procese výroby produkty z regiónu Ubmrie, sú hrdí na svoje výrobky, ktoré vyhlasujú za najkvalitnejšie a svoju prácu berú ako dôležitú súčasť svojich predkov, príspevok  k jeho rozvoju Talianska.

V súčasnosti účastníci hodnotia svoje pôsobenie na jednotlivých mobilitách, svoje poznatky z mobility zapracujú do učebných materiálov podľa jednotlivých učebných a študijných odborov  akreditovaných na škole. 

Na prelome septembra a októbra škola vyšle 8 žiakov z odborov autoopravár – mechanik, cukrár, cukrár – kuchár, so sprevádzajúcou osobou taktiež do mesta Spoleto. Výber žiakov sa už uskutočnil, na konci školského roka. Účastníci mobility v septembri začnú intenzívnu jazykovú a kultúrnu prípravu.

Ďakujeme, že môžeme aj prostredníctvom  grantov z EÚ  zlepšovať kvalitu vzdelávania na našej škole.

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Priložené fotografie