Imatrikulácie
 Publikované: 30.11.2022,  Zobrazené: 40 x
Dňa 25.11.2022 v priestoroch telocvične zorganizovali imatrikulácie žiakov prvého ročníka. O tom , že bolo veselo svedči aj priložené fotografie...
23. ročník krajského kola „ ZENIT V STROJÁRSTVE,“ sa konal dňa 23 11.2022 v SOŠTaS Brezno
 Publikované: 29.11.2022,  Zobrazené: 92 x
Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je...
GAUDEAMUS - NITRA
 Publikované: 25.11.2022,  Zobrazené: 16 x
Dňa 16.11. 2022 sa žiaci SOŠOaS zúčastnili burzy vysokých škôl Gaudeamus v Nitre...
Ostrava
 Publikované: 22.11.2022,  Zobrazené: 2 x
V dňoch 30. Októbra – 19. Novembra sme sa zúčastnili odbornej stáži v meste Ostrave v Českej republike. V nedeľu popoludní sme vyrazili na cestu za spoznávaním...
Na skle maľované
 Publikované: 16.11.2022,  Zobrazené: 24 x
15. novembra 2022 sa žiaci a učitelia strednej odbornej školy zúčastnili na divadelnom predstavení s názvom Na skle maľované...
Stužková slávnosť
 Publikované: 14.11.2022,  Zobrazené: 56 x
Dňa 11.11.2022 v obradnej miestnosti Mesta Krupina, si žiaci SOŠOAS Krupina, z odborov Podnikateľ pre rozvoj vidieka, Mechanik strojov a zariadení, Podnikanie v remeslách a službách, prevzali zelené stužky...
Beseda CK Lymos Turist
 Publikované: 8.11.2022,  Zobrazené: 43 x
Dňa 04.11.2022 (piatok) sa naši žiaci zúčastnili besedy s pani Ing. Jankou Lukáčovou – majiteľkou cestovnej kancelárie CK Lymos Turist...
Spoleto 09. október – 29. október 2022
 Publikované: 4.11.2022,  Zobrazené: 30 x
V dňoch 9. Októbra - 29. Októbra sme sa zúčastnili odbornej stáže v meste Spoleto v Umbrii v Taliansku...
Návšteva olivového sadu
 Publikované: 27.10.2022,  Zobrazené: 29 x
Pozrite si prvé zo série videí z pobytu našich žiakov v Taliansku...
Pokračovanie spolupráce s Kúpele Dudince, a. s.
 Publikované: 19.10.2022,  Zobrazené: 102 x
Naša spolupráca s Kúpele Dudince, a. s. www.kupeledudince.sk pokračuje aj v tomto školskom roku...
Exkurzia do Informačného centra mesta Krupina
 Publikované: 19.10.2022,  Zobrazené: 80 x
Žiaci 4. ročníka študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka dňa 10.10.2022 (pondelok) navštívili, v rámci predmetu...
Exkurzia do LOGISTICKÉHO CENTRA STRED a. s. v Krupine
 Publikované: 18.10.2022,  Zobrazené: 122 x
Dňa 18. 10. 2022 sme sa žiaci II. ročníka študijného odboru obchodný pracovník zúčastnili exkurzie v LOGISTICKOM CENTRE STRED v Krupine. Prehliadkou podniku sme...