Študentská akcia „Deň Materinského jazyka“ bola ocenená
 Publikované: 22.4.2020,  Zobrazené: 226 x
Dnes sme dostali potešiteľnú správu ohľadom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý naši žiaci stredných škôl zorganizovali v meste Krupina ....
Slovenské múzeum máp je otvorené aj počas epidémie koronavírusu
 Publikované: 19.4.2020,  Zobrazené: 79 x
Dnes ho už každý môže navštíviť virtuálne. Kynceľová, 13. apríl 2020 – Slovenské múzeum máp v obci Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice, ktoré nemá v strednej Európe obdobu, môžete navštíviť aj v čase epidémie COVID-19...
Opatrenia ministerstva školstva
 Publikované: 25.3.2020,  Zobrazené: 100 x
 Publikované: 10.3.2020,  Zobrazené: 128 x
V dňoch 29.7.2019 až 2.8.2019 som sa zúčastnila týždňového jazykového pobytu v jazykovej škole EASY SHOOL OF LANGUAGES...
OPATRENIE RIADITEĽKY ŠKOLY
 Publikované: 9.3.2020,  Zobrazené: 138 x
„Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne“
 Publikované: 6.3.2020,  Zobrazené: 231 x
ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV SOŠOAS KRUPINA V ČR
 Publikované: 5.3.2020,  Zobrazené: 372 x
Tradičné remeslá – košikárstvo
 Publikované: 5.3.2020,  Zobrazené: 158 x
Vo štvrtok 20.02.2020 sa žiaci 1.P, zúčastnili ukážky výroby košíkov z prírodného materiálu pedig...
Spracovanie informácií na počítači
 Publikované: 21.2.2020,  Zobrazené: 173 x
Dňa 13. februára 2020 prebiehali vo všetkých krajoch Slovenska krajské kolá súťaže v spracovaní informácií na počítači....
Ekonomická olympiáda
 Publikované: 7.2.2020,  Zobrazené: 161 x
Študenti 4. O sa v decembri zapojili do on-line testovania vedomostí žiakov....
SOCIAL INNOVATION RELAY
 Publikované: 7.2.2020,  Zobrazené: 97 x
Druháci študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu zapojiť do projektu Social Innovation Relay (SIR)...
Vianočné trhy v Krupine 2019
 Publikované: 12.1.2020,  Zobrazené: 143 x
Žiaci študijného odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka (trieda 1.P) sa dňa 20.12.2019 zúčastnili Vianočných trhov v Krupine, kde spoločne predávali vlastnoručne vyrobené vianočné výrobky....