CELOŠKOLSKÁ VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ
 Publikované: 10.5.2021,  Zobrazené: 216 x
Poukázanie 2 % podielu Vašej dane - 2020
 Publikované: 15.3.2021,  Zobrazené: 554 x
...2 % Vašej dane......
V Krupine chodí celá stredná odborná škola , prešli už  8928 km
 Publikované: 22.2.2021,  Zobrazené: 684 x
V čase pandémie majú najťažšiu situáciu učitelia telesnej výchovy. Je takmer nemožné motivovať žiakov aby...
Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo
 Publikované: 18.2.2021,  Zobrazené: 245 x
Žiaci III.O sa dňa 11.02.2021 zúčastnili školského kola olympiády Mladý účtovník......
Kam na strednú školu?
 Publikované: 11.2.2021,  Zobrazené: 243 x
Obchodný pracovník
 Publikované: 3.2.2021,  Zobrazené: 522 x
Nový študijný odbor - 6442 K obchodný pracovník...
Do pozornosti žiakom a rodičom, končiacim  základnú školskú dochádzku
 Publikované: 2.2.2021,  Zobrazené: 855 x
SOŠOaS Krupina má pre školský rok 2021/22 schválené nasledujúce študijné a učebné odbory...
Ekonomická olympiáda
 Publikované: 20.1.2021,  Zobrazené: 253 x
Žiaci študijného odboru obchodná akadémia sa ako po minulé roky aj v decembri 2020 zapojili do online testovania vedomostí v celoslovenskej súťaži Ekonomická olympiáda....
Pokojné prežitie vianočných sviatkov
 Publikované: 18.12.2020,  Zobrazené: 201 x
Pokojné prežitie vianočných sviatkov...
Vianočná pošta pre seniorov
 Publikované: 17.12.2020,  Zobrazené: 248 x
Žiaci školy sa už po druhýkrát zapojili do...