Aktivity, online stretnutia a vzdelávanie
 Publikované: 28.10.2020,  Zobrazené: 115 x
V aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych protipandemických opatrení chceme aj my v IUVENTE vyjsť v ústrety mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou aj rodičom....
Ako sa pripojiť na video hodinu cez aplikáciu Zoom
 Publikované: 21.10.2020,  Zobrazené: 131 x
Ako sa pripojiť na video hodinu cez aplikáciu Zoom...
Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelánia
 Publikované: 12.10.2020,  Zobrazené: 96 x
Oznam pre žiakom, ktorí sa prihlásili do kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelánia...
Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie
 Publikované: 11.10.2020,  Zobrazené: 291 x
Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage školy...
BIELA PASTELKA
 Publikované: 6.10.2020,  Zobrazené: 82 x
Moderné vzdelávanie pre prax
 Publikované: 2.10.2020,  Zobrazené: 303 x
„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“
 Publikované: 16.9.2020,  Zobrazené: 153 x
„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“...
Aplikovaná ekonómia
 Publikované: 31.8.2020,  Zobrazené: 115 x
Poukázanie 2 % podielu Vašej dane - 2019
 Publikované: 23.6.2020,  Zobrazené: 376 x
...2 % Vašej dane......
Pokyny pre žiakov k vyučovaniu od 22.6. do 30.6.2020
 Publikované: 17.6.2020,  Zobrazené: 176 x
Odovzdávanie maturitných vysvedčení  absolventom
 Publikované: 24.5.2020,  Zobrazené: 155 x
V piatok 22.mája 2020 si dvadsať jedna absolventov SOŠOaS Krupina, prevzalo maturitné vysvedčenia. Svoje štúdium končili netradične, počas mimoriadna situácie COVID 19....