Ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy ALLI, š.f.
 Publikované: 8.12.2020,  Zobrazené: 207 x
Ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy ALLI, š.f....
Virtuálne dní otvorených dverí univerzít a fakúlt
 Publikované: 7.12.2020,  Zobrazené: 148 x
Virtuálne dní otvorených dverí univerzít a fakúlt...
Spolupráca s vedkyňou a výskumníčkou pani Ing. Ivetou Čičovou, PhD.
 Publikované: 7.12.2020,  Zobrazené: 190 x
Spolupráca s vedkyňou a výskumníčkou pani Ing. Ivetou Čičovou, PhD....
Corona maratón
 Publikované: 5.11.2020,  Zobrazené: 242 x
Corona maratón...
EnviroSpektrum - súťaž
 Publikované: 3.11.2020,  Zobrazené: 196 x
Minierasmus Online
 Publikované: 2.11.2020,  Zobrazené: 135 x
Minierasmus Online...
Aktivity, online stretnutia a vzdelávanie
 Publikované: 28.10.2020,  Zobrazené: 152 x
V aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych protipandemických opatrení chceme aj my v IUVENTE vyjsť v ústrety mladým ľuďom, pracovníkom s mládežou aj rodičom....
Ako sa pripojiť na video hodinu cez aplikáciu Zoom
 Publikované: 21.10.2020,  Zobrazené: 199 x
Ako sa pripojiť na video hodinu cez aplikáciu Zoom...
Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelánia
 Publikované: 12.10.2020,  Zobrazené: 113 x
Oznam pre žiakom, ktorí sa prihlásili do kurzu na získanie nižšieho stredného vzdelánia...
Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie
 Publikované: 11.10.2020,  Zobrazené: 333 x
Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage školy...
BIELA PASTELKA
 Publikované: 6.10.2020,  Zobrazené: 131 x