Stredná odborná škola obchodu a služieb
1958 - 2018

Výsledky 1.kola prijímacích skúšok pre šk. rok 2019/2020