Dotazník spokojnosti - školská jedáleň

Prosíme stravníkov školskej jedálne aby vyplnili dotazník do 27.1.2023

DOTAZNÍK