Rekonštrukcia chodníkov - ul. ČSA a ul. M. R. Štefánika

Mesto Krupina

zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta týmto oznamuje občanom mesta, že dňom 03.04.2023 začína spoločnosť AGRICOLO s.r.o. Prievidza s rekonštrukciu chodníkov na ulici ČSA a ulici M. R. Štefánika. Predmetné práce budú pozostávať z rekonštrukcie súčasného poškodeného povrchu chodníkov, úpravy poklopov existujúcich šácht a výmeny obrubníkov.

V zmysle týchto skutočností chceme občanov, najmä však obyvateľov a užívateľov priľahlých nehnuteľností požiadať o maximálnu ohľaduplnosť a súčinnosť počas obmedzení vzniknutých v súvislosti s realizáciou uvedeného diela, ale najmä o maximálnu obozretnosť, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a ochrany verejného zdravia.

Je potrebné dodržiavať všetky obmedzenia a plne rešpektovať dočasné dopravné značenie umiestnené na dotknutých miestnych komunikáciách!

Ďakujeme za porozumenie.

Mestský úrad Krupina

Oddelenie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 03. 2023  Oznam - Rekonštrukcia chodníkov - ul. ČSA a ul. M. R. Štefánika379 kB [pdf]