Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Vedenie Strednej odbornej školy obchodu a služieb oznamuje, že prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 sa bude konať v dňoch 4. a 9. mája 2023 od 8,00 hod. v budove školy na ulici M.R. Štefánika 8.

 

                                                                                                                                                             Mgr. Anna Borbuliaková

                                                                                                                                                                    riaditeľka školy