Termín druhého kola prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok.
       Termín konania: 20. júna 2023, od 8.00 hod.
        Uchádzači o štúdium podajú prihlášku na štúdium prostredníctvom Edupage alebo poštou v písomnej
        podobe.
        S pozdravom


                                                                                                                            Mgr. Anna Borbuliaková
                                                                                                                                   riaditel'ka školy
Logo BBSK