Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150 ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom školy dňa 18.11.2022(piatok) riaditeľské voľnoz dôvodu šetrenia energiami. Zamestnanci si budú čerpať dovolenku alebo náhradné voľno v zmysle Zákonníka práce.                                                                                                                  Mgr. Anna Borbuliaková

                                                                                                                            riaditeľka školy

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
16. 11. 2022  Sc22022111609230165 kB [pdf]